Loader

Programlar

Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi

Özel Eğitim

Sportif Branşlaşmaya Yönelik Branş Eğitimi

Mesleki Eğitim

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Eğitimi

Fiziksel Tedavi Eğitimi

Sosyal Beceri Eğitimi

Özbakım Becerileri Eğitimi

At Binicilik Eğitimi

Müzik ve Ritim Eğitimi

El Sanatları Eğitimi

KURUMSAL EĞİTİMLER